Změna srdeční činnosti v závislosti na psychické zátěži

Měříme změnu srdeční činnosti na vybraných žácích v průběhu celé vyučovací hodiny. Žáci jsou vybaveni senzorem EKG. Sledujeme rozdíly srdeční činnosti v závislosti na různých situacích v hodině - př. zkoušení, písemka, výklad látky, opakování. Můžeme tak i zjistit působení jednotlivých částí hodin na žáky a rozlišit, zdali je žák spíše klidný a vyrovnaný, nebo je-li trémista.

V situaci, která je pro žáka více psychicky náročná (stresující) dochází k aktivaci organizmu, "přípravě na boj nebo útěk", sledujeme zrychlení srdeční činnosti, dýchání, zvýšení krevního tlaku. Po uklidnění se srdeční činnost vrací do normálu.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0