Zatěžovací charakteristika zdroje

Jsou všechny zdroje stejnosměrného napětí stejné? Proč se v autě používá olověný akumulátor a ne plochá baterie? Čím se tedy jednotlivé zdroje od sebe liší? S čím souvisí „tvrdost“ zdroje? Má něco společného s tvrdostí hornin? Cílem je změřit zatěžovací charakteristiku různých zdrojů stejnosměrného napětí. Porovnat je, určit elektromotorické napětí, zkratový proud a vnitřní odpor jednotlivých zdrojů, roztřídit zdroje na měkké a tvrdé. Sestrojit závislost elektrického výkonu zdroje na elektrickém proudu a zjistit, při jaké účinnosti je elektrický výkon maximální.

Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod s metodickými poznámkami: 

Pracovní návod žáka: 

Pracovní list žáka: 

Řešený pracovní list: 

Nastavení HW/SW: 

Fotonávod
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • soubor s nastavením
  • fotonávod
Hodnocení
Celkem hlasů: 0