Voltampérové charakteristiky spotřebičů

Napadlo vás někdy, jestli je elektrický odpor různých elektrických součástek stále stejný nebo na něčem dalším závisí? Platí Ohmův zákon pro část obvodu pro všechny součástky? Cílem je změřit voltampérovou charakteristiku rezistoru, žárovky a termistoru, porovnat je navzájem a určit, jak se mění elektrický odpor s rostoucím elektrickým proudem, který součástkou teče.

Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod s metodickými poznámkami: 

Pracovní návod žáka: 

Pracovní list žáka: 

Řešený pracovní list: 

Nastavení HW/SW: 

Fotonávod
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • soubor s nastavením
  • fotonávod
Hodnocení
Celkem hlasů: 0