Studium rostlinných barviv

Rostliny obsahují celou řadu zajímavých chemických sloučenin. Jednou ze skupin těchto látek jsou rostlinná barviva. Jedná se o organické látky, jejichž struktura i fukce je velmi různorodá – dávají zbarvení listům, květům, plodům, úzce souvisí teké s fotosynthesou, fungují jako antioxidanty, lákají opylovače, apod.
V naší práci se zaměříme na barviva obsažená v zelených listech. Nejdříve extrahujeme směs barviv z listů, a pak barviva rozdělíme s využitím tenkovrstvé chromatografie. K identifikaci barviv nám poslouží spektrofotometr.

Materiály ke stáhnutí
Fotonávod
Naše pracovní plocha má dvě části
Začneme přípravou na extrakci barviv
Jako materiál nám poslouží břečťanové listy
Listy najemno nastříháme
Přidáme 5 ml acetonu a tochu uhličitanu vápenatého
Na závěr přidáme ještě 10-15 ml acetonu a ještě chvíli třeme
Homogenát přefiltrujeme přes smotek vaty
Získáme asi 15 ml acetonového extraktu
Extrakt naneseme na silufol a vložíme do vyvíjecí komory a čekáme...
Po rozdělení změříme vzdálenosti proužků a spočítáme retardační faktory
Silufol rozstříháme podle proužků a z nich extrahujeme barviva opět acetonem
Příprava spektrofotometrické části pracoviště
USB kabel připojíme k počítači
USB kabel připojíme ke spektrofotometru Amadeus
Sejmeme ochrané čepičky světlovodiče
Propojíme světlovodič s analyzátorem
Propojíme světlovodič s analyzátorem
Propojíme světlovodič s měřicí celou
Spektrofotometrickou část tím máme připravenou (nezapomeneme připojit kablík napájení k žárovce)
Do měřicí cely vložíme černý hranolek (žárovku máme stále zapnutou)
Nastavíme referenční temné spektrum
Vyjmeme černý hranolek a nastavíme ref. spektrum zdroje (žárovky)
Spektrofotometr je nastaven, můžeme přejít k extraktům
Napipetujeme první vzorek do kyvety
Kyvetu vložíme do měřicí cely
Zobrazené spektrum je v našem případě hodně "dole"
Osu Y máme nastavenou ale ne vše je ideální
Z píku odečteme hodnotu odpovídajicí vlnové délce abs. maxima
Spektrum si zaznamenáme, vypláchneme kyvetu trochou acetonu a jdeme něřit další vzorek
Podle potřeby opět upravíme měřítko osy Y a odečteme vlnovou délku abs. maxim
Instruktážní videolekce
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • další soubory
  • fotonávod
  • videonávod
Hodnocení
Celkem hlasů: 0