Stanovení isosbestického bodu bromkresolové zeleně

Změna zbarvení acidobazických indikátorů souvisí se změnou struktury indikátoru v závislosti na hodnotě pH. Tuto skutečnost lze sledovat pomocí absorpčních spekter (tj. závislosti absorbance na vlnové délce), které se protínají v jednom, tzv. isosbestickém bodě.

Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod s metodickými poznámkami: 

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
Hodnocení
Celkem hlasů: 0