Pozorování změny obsahu O, CO2 a teploty a vlhkosti ve třídě

Změříme množství kyslíku , CO2, zaznamenáme vlhkost a teplotu ve třídě, kterou jsme před začátkem hodiny krátce, ale intenzivně vyvětrali. Výše uvedené hodnoty sledujeme v intervalu 10 minut při běžném pracovním zatížení. Do druhé poloviny vyučovací hodiny zařadíme dvouminutovou pohybovou aktivitu všech žáků a následně provedeme měření -sledujeme souvislost pohybu s měřenými hodnotami.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0