Obsah plynů ve vydechovaném vzduchu

Budeme zjišťovat, jak se mění obsah kyslíku a oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu v závislosti na délce zadržení dechu. Je možné vydechnout vzduch, který již neobsahuje žádný kyslík? Proč můžeme při resuscitaci používat umělé dýchání?
Experiment ukáže, že vydechujeme ještě dostatečné množství kyslíku a je proto možné použít umělé dýchání. Zjistíme také, že čím déle zadržíme dech, tím množství kyslíku v následně vydechnutém vzduchu klesá.

Materiály ke stáhnutí

Pracovní návod žáka: 

Pracovní list žáka: 

Řešený pracovní list: 

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
Hodnocení
Celkem hlasů: 0