Měření rychlosti zvuku

Vzdálenost místa, kde udeřil blesk při bouřce, lze spočítat tak, že změříme, za jak dlouho po světelném záblesku se ozve zvuk hromu. Naměřená doba v sekundách vydělená třemi udává přibližně hledanou vzdálenost v kilometrech. Z platnosti tohoto pravidla snadno určíme přibližnou hodnotu rychlosti, kterou se šíří zvuk ve vzduchu.
V této úloze si můžeme ověřit, zda výše popsané pravidlo funguje, a určit poměrně přesně hodnotu rychlosti zvuku ve vzduchu, která závisí také na teplotě prostředí. Navíc se seznámíme s tím, jak a proč závisí výška tónu u dechových hudebních nástrojů na rozměrech těchto nástrojů.

Materiály ke stáhnutí
Instruktážní videolekce
Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • metodický materiál pro učitele
  • pracovní návod
  • pracovní list
  • vyřešený pracovní list
  • videonávod
Hodnocení
Celkem hlasů: 0