Hodnocení kvality vody

Námětem cvičení je hodnocení kvality vody z různých lokalit s využitím PASCO ezSamples, pH čidla a teploměru. Hodnocené parametry: teplota, pH, tvrdost vody, koncentrace dusičnanů, amoniaku, fosfátů a železa. Naměřené hodnoty srovnáme s očekávanými (podle charakteru lokality) a s limity pro pitnou vodu. Při dosažení či překročení limitů se studenti pokusí nalézt zdroje znečištění v konkrétních lokalitách. Cvičení je koncipováno jako terénní.

Zařazení

Předmět (oblast RVP): 

Cílová skupina: 

Typ úlohy: 

Časová náročnost: 

Náročnost provedení: 

HW a SW: 

Použitá čidla: 

Dostupné zdroje k tomuto materiálu: 

  • pouze námět na experiment
Hodnocení
Celkem hlasů: 0