Experimentem k poznání

Laboratorní experimentální systémy?

PASCO Classmate Možnosti moderních laboratorních experimentálních systémů si lze představit na jednoduchém příkladu měření teploty vzduchu. Systém se zapojeným teplotním čidlem sám zaznamenává změny teploty během dne a žáci se tak místo zdlouhavého měření jednotlivých hodnot mohou více věnovat zpracování a vysvětlování získaných dat. Experimentální systém toho však umí ještě mnohem více. Kromě bohatých možností zpracování naměřených dat a jejich převodu do počítače mohou žáci ve zmíněném příkladu po připojení dalších čidel snadno zkoumat, jak souvisí teplota vzduchu s tlakem, vlhkostí, slunečním svitem, nebo například zeměpisnou polohou, kterou měří GPS čidlo.

O čem to celé bylo a stále je?

  • Projekt podporuje zavádění experimentálních systémů do výuky chemie, fyziky, biologie, nebo zeměpisu.
  • Moderní laboratorní experimentální systémy nejsou v roce 2011 zatím na školách v naší republice příliš rozšířeny, přestože patří obecně k prvním aplikacím ICT ve výuce a prokazatelně u žáků zvyšují schopnost správného pochopení a interpretace přírodních jevů a procesů. Náš projekt usiluje o zaplnění právě této mezery.
  • Tým sestavený z vyučujících poličského gymnázia vytvořil v letech 2011-2012 metodické materiály a připravil sérii školení, která jsou vodítkem pro zavádění těchto nových výukových pomůcek do každodenní výuky.
Jan Vavřín, vedoucí projektu