PF 2018

Vážení kolegové a uživatelé,
do roku 2018 Vám za tým EXPOZ přeji hodně dobrých nápadů a inspirativní hodiny se studenty!
Jan Vavřín